Πιστοί στο κινητό και τον πάροχό τους οι Έλληνες στο εξωτερικό

Δεν εγκαταλείπουν το κινητό τους ούτε και τον πάροχό τους οι Έλληνες όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, σύμφωνα τουλάχιστον με  έρευνα της Travelplanet24 που καταγράφει τις συνήθειες όσο αφορά τη χρήση της υπηρεσίας της κινητής τηλεφωνίας εκτός Ελλάδος. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα που διεξήχθη από τον προαναφερόμενο φορέα με ερωτηματολόγιο από τις 25.01.2016 μέχρι [...]