Αίθουσα Νάουσα, 14.30’ – 16.00’

Σεμινάριο ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 Χρηματοδότηση των start ups

 O κύριος Άγγελος Μαγκλής, ιδρυτής της εταιρίας  ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος έχει αντλήσει κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για λογαριασμό πελατών του,  θα παρουσιάσει ένα σεμινάριο σχετικά με τη χρηματοδότηση των start up επιχειρήσεων.

Το σεμινάριο αυτό, θα αναφέρεται στα 10 βασικά βήματα ανάπτυξης μιας start up επιχείρησης, στην κατάλληλη στρατηγική που πρέπει η επιχείρηση αυτή να χαράξει, καθώς και στις τακτικές που πρέπει να ακολουθήσει για εύρεση χρηματοδότησης, είτε μέσω δημόσιων πηγών χρηματοδότησης (προγράμματα ICT4Growth, ΠΕΠ ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος, Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα) είτε μέσω άλλων πηγών, εγχώριων και διεθνών (Jeremie funds, TANEO funds, Venture Capital funds, private equity firms, Business Angels).

Εισηγητής: Άγγελος Μαγκλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.