ΑΙΘΟΥΣΑ “ΝΑΟΥΣΑ” | 10:00 – 11:00

The application software used to create and develop video games is called a Game Engine. Understanding the basic architecture of a Game Engine, as well as the principles and the subsystems that are consisting of, is very important for the uninterrupted flow of a video game life cycle. The analysis of the market of game engines feeds us with the information that one of the most important game engines is Unity.

The purpose of today’s workshop is to understand the basic principles of Game Engines and to give a cookbook to create a game with the most famous game engine. (Unity with Blender)

Εισηγητές:

Ο Εμμανουήλ Α. Παπαμανώλης έχει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και είναι έμπειρος σύμβουλος Πληροφορικής, με πολυετή εμπειρία σε μεγάλα έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκάχρονη εμπειρία στις θεματικές περιοχές της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού (C, C++, C#, Java, Javascript, κλπ) και χρήσης Game Engines(Unity, Unreal, Udk) για κατασκευή video games.

Ο Σωτήριος Π. Χρονόπουλος είναι αναπληρωτής διευθυντής ΙΤ στα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών που έχουν έδρα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Είναι καθηγητής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με δεκάχρονη εμπειρία στις θεματικές περιοχές του διαδικασιοστρεφή και αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (Pascal, C, C++, C#, Java, ForTRAN, Cobol). Κατέχει μεταπτυχιακά ΜΒΑ από το ΟΠΑ και ΜΒΑ in Networks από το ΕΚΠΑ και προπτυχιακό δίπλωμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκπονήσει τεχνοοικονομικά μοντέλα τηλεπικοινωνιών, προγραμματιστικές εφαρμογές και επιχειρηματικά σχέδια στον επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο.