Σεμινάριο GLOBO GO!Enterprise

Αίθουσα Φλώρινα

13:00′ – 16:00′

 “Join the enterprise mobility revolution with GLOBO”

 Σε όποιο επιχειρηματικό περιβάλλον και να δραστηριοποιείται κάποιος, γνωρίζει πως η διαθεσιμότητα της πληροφορίας, είναι ένας από τους πιο κρίσιμος παράγοντες που επιδιώκει να εξασφαλίσει μια σύγχρονη επιχείρηση.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που βρίσκονται εν κινήσει, έχουν τουλάχιστον μια εμπειρία, όπου η πρόσβαση σε μια κρίσιμη πληροφορία, ένα e-mail, μια παρουσίαση, υπήρξε κρίσιμη για την επιτυχή έκβαση ενός έργου.

Αντίστοιχα, οι ΙΤ managers βρέθηκαν να αναζητούν λύσεις, ώστε να ξεπεράσουν τους περιορισμούς συμβατότητας των συστημάτων που συναντούσαν, σε μια προσπάθεια εξυπηρέτησης των αναγκών των χρηστών.

Πολλές φορές αναζητήσατε ένα ανοιχτό περιβάλλον με εύχρηστα interfaces για σύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα  όπως CRM και ERP, χωρίς ταυτόχρονα να αναγκαστείτε να επανασχεδιάσετε τη δομή και τη χρηστικότητα της τελικής εφαρμογής.

Μάθετε πόσο απλά και εύκολα μπορείτε να προσαρμόσετε την επιχείρηση σας στο mobile περιβάλλον και ανακαλύψτε ενδιαφέρουσες λύσεις που έχουν αναπτυχθεί με την τεχνολογία GO!Enterprise.