Κατασκευή ενός απλού game για Windows με Unity

Στην ενότητα αυτή θα δούμε πως μπορούμε με τη χρήση του περιβάλλοντος Unity να κατασκευάσουμε ένα παιχνίδι για Windows 8 και Windows Phone.

Ομιλητής: Δημήτρης – Ηλίας Γκανάτσιος, Technical Evangelist, Microsoft Ελλάς