Μία πρωτοβουλία του HMC (Hellenic Mobile Cluster)

11:15-11:30

Τίτλος : «Horizon 2020 & Μικρομεσαίες επιχειρήσεις-Οι βασικές αρχές, οι αλλαγές και οι ευκαιρίες»

Ομιλητής : Άγγελος Μαγκλής

Οργανισμός: Facilitator του Hellenic Mobile Cluster,  Ιδρυτής της Ατλαντίς Συμβουλευτικής ΑΕ

 

11:30-11:45

Τίτλος : «Έρευνα & Ανάπτυξη στις ελληνικές επιχειρήσεις -επίσημα στατιστικά & δείκτες»

Ομιλητές : Τόνια Ιερομνήμων &  Δρ Ανδριάννα Δημακοπούλου

Οργανισμός: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Μονάδα Μητρώων, Δεικτών & Υπηρεσιών Καινοτομίας   

 

11:45-12:00

Τίτλος : «Ο σχεδιασμός για τη συνεργασία των επιχειρήσεων με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα την επόμενη 5ετία. Έμφαση στους κλάδους ICT για την νέα περίοδο»

Ομιλητής: Β. Γογγολίδης

Οργανισμός: ΓΓΕΤ

 

12:00-12:15

Τίτλος : «Έρευνα-Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Χρηματοδότηση: με το βλέμμα στον “Ορίζοντα” 

Υπότιτλος: Οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης»

Ομιλητής: Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Οργανισμός : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Enterprise Europe NetworkHellas

 

12:15-12:30

Τίτλος: «Παρουσίαση του Έργου LDA – Ένα πρωτότυπο ερευνητικό πρόγραμμα (στο πλαίσιο της ESA) του ΣΕΚΕΕ σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για mobile εφαρμογές με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων

Ομιλητής : Δρ. Λευτέρης  Τουρνάς

Οργανισμός: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας

 

12:30-12:45

Ερωτήσεις – Συζήτηση