Η παρουσίαση ξεκινάει με μια σύντομη εισαγωγή στην Εταιρική Επικοινωνία, και τους βασικούς κλάδους της: Σχέσεις με τα ΜΜΕ, Εταιρική Ταυτότητα / Όραμα, Εταιρική Υπευθυνότητα και Εσωτερική Επικοινωνία. Στη συνέχεια, πρόκειται να εξεταστεί η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει ένα start-up στην επικοινωνία του, και προτείνονται μέθοδοι αντιμετώπισης μέσα από «επικοινωνιακά εργαλεία».

Εισηγητής: Σωτήρης Σακελλάριος, PR Specialist