Εμπορικά / Οργανωτικά θέματα / Χορηγίες / Πρόγραμμα Συνεδρίου

Αν θέλετε να γίνετε χορηγός ή έχετε απορίες σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα, τα οργανωτικά θέματα ή το πρόγραμμα του Συνεδρίου, επικοινωνήστε με την Smart Press στην ηλεκτρονική διεύθυνση: smart@smartpress.gr ή τηλεφωνήστε στο 210-5201500.