Δεν εγκαταλείπουν το κινητό τους ούτε και τον πάροχό τους οι Έλληνες όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, σύμφωνα τουλάχιστον με  έρευνα της Travelplanet24 που καταγράφει τις συνήθειες όσο αφορά τη χρήση της υπηρεσίας της κινητής τηλεφωνίας εκτός Ελλάδος.

Roaming-Charges-Europe

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα που διεξήχθη από τον προαναφερόμενο φορέα με ερωτηματολόγιο από τις 25.01.2016 μέχρι τις 31.01.2016 και είχε 3.674 συμμετέχοντες, οι Έλληνες όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό χρησιμοποιούν το κινητό τους κυρίως για να πραγματοποιήσουν κλήσεις (31%) και πλοήγηση στο διαδίκτυο  (30%). Μόνο ένα μικρό ποσοστό, 3% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι όταν βρίσκεται στο εξωτερικό δεν χρησιμοποιεί καθόλου το κινητό του τηλέφωνο.

Στην πλειοψηφία τους, οι ταξιδιώτες δεν αγοράζουν τοπική κάρτα SIM από την χώρα στη οποία βρίσκονται και επιλέγουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ελληνικού παρόχου τηλεφωνίας για να πραγματοποιούν κλήσεις, περιήγηση στο διαδίκτυο ή αποστολή sms. Με ποσοστό 26% , οι συμμετέχοντες ανέδειξαν την COSMOTE ως τον καλύτερο κινητής τηλεφωνίας που προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες για ταξιδιώτες.

Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί ωστόσο ότι το 25% υποστήριξε πως όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές για τους Έλληνες ταξιδιώτες. Το 54% των ταξιδιωτών απάντησαν ότι  έχουν λάβει υψηλούς λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας, ύστερα από ταξίδι τους στο εξωτερικό. Αν και οι περισσότεροι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν πολύ υψηλές χρεώσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, χρεώσεις μέχρι 25 ευρώ έχει λάβει το 17 % των ερωτηθέντων, από 25-50 ευρώ το 16%  από 50 ευρώ-80 ευρώ το 12%, ενώ χρεώσεις οι οποίες ξεπερνούν τα 80 ευρώ έχουν λάβει το 18% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Επίσης, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι ερωτηθέντες, ο ταξιδιώτης λαμβάνει υψηλούς λογαριασμούς ύστερα από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι αρκετά προσεκτικός στην χρήση των υπηρεσιών περιαγωγής και υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο για ομιλία, sms ή χρήση δεδομένων, που του παρέχει το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Το 40% των συμμετεχόντων  στην έρευνα, ήταν ηλικίας από 26 έως 35 χρονών και κατά πλειοψηφία γένους θηλυκού.