Στην ομάδα των χωρών με μεγάλη υστέρηση στις ΤΠΕ κατατάσσεται η Ελλάδα για άλλη μια χρονιά. Το 2017 η χώρα μας παραμένει στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η βαθμολογία της Ελλάδας είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ το πλέον ανησυχητικό είναι ότι το 2016 η όποια ανάπτυξη σημειώθηκε ήταν με ρυθμό βραδύτερο από αυτόν της ΕΕ. Η μεγαλύτερη πρόοδος στη χώρα μας σημειώθηκε όσο αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο και το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων παραμένει χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες και παρεμποδίζει τις εξελίξεις στον τομέα της χρήσης του διαδικτύου από τους πολίτες και την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις ενώ περιορίζει την αφομοίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων.

desi-index

Γενικότερα όσο αφορά συνολικά τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ο DESI για το 2017 δείχνει ότι η Ευρώπη σημειώνει πρόοδο αλλά το χάσμα εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο μεταξύ των προηγμένων ψηφιακά χωρών και των χωρών με τις χαμηλότερες επιδόσεις.

Συνολικά, η ΕΕ έχει σημειώσει πρόοδο και βελτίωσε τις επιδόσεις της (0,52 σε σύγκριση με 0,49 πέρυσι, ωστόσο, η πρόοδος αυτή θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και η εικόνα ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών (το ψηφιακό χάσμα μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας χώρας είναι 0,37 σε σύγκριση με 0,36 που ήταν στον DESI για το 2014). Η Δανία, η Φινλανδία, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες προηγούνται φέτος ως προς τον δείκτη DESI και έπονται το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία.

Οι τρεις ψηφιακοί πρωταθλητές της ΕΕ είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές έχοντας ξεπεράσει τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Σλοβακία και η Σλοβενία είναι οι χώρες της ΕΕ που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο. Παρά τις κάποιες βελτιώσεις, αρκετά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Κροατία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, εξακολουθούν να υστερούν.