Πώς θα ξεκινούσες μία εφαρμογή με στόχο όλες τις πλατφόρμες;
Πώς θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το Sharepoint σαν “βάση δεδομένων” για την εφαρμογή σου;
Πώς θα υλοποιούσες την ενδιάμεση επικοινωνία αυτών;

Όλα τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν και θα αναλυθούν με ζωντανό παράδειγμα την Mobile εφαρμογή της Infocom.

Εισηγητής: Γιώργος Μιχαήλου, Software engineer

Ο Γιώργος Μιχαήλου είναι Senior Student Partner και Certified Professional στην Microsoft Hellas. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας και εργάζεται ως Μηχανικός Λογισμικού στην εταιρεία CANDI με έμφαση στην σχεδίαση και κατασκευή Mobile εφαρμογών.