Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται στα “ενσωματωμένα συστήματα” είναι το εάν συσκευές όπως το smartphone ή τα tablet θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κάτι παραπάνω. Εάν θα μπορούσε, για παράδειγμα, από συσκευές τηλεφωνίας, ηλεκτρονικής δικτύωσης κοκ, να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένα συστήματα όπως τα laptop και ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αυτά τα ερωτήματα δεν μπορεί να υπάρχουν ως απομονωμένα ζητήματα ανάπτυξης λογισμικού ή / και κατασκευής κατάλληλων μικρο-υπολογιστικών συστημάτων, αλλά ως βάση για επίλυση περεταίρω θεμάτων όπως κατανάλωση ισχύος, ταχύτητα και μνήμη της συσκευής, καθώς και το εάν θα μπορούσαν υπάρχοντα ή νέα βιομηχανικά πρότυπα λογισμικού να διασφαλίσουν ασφαλή χρήση. Καλούμαστε λοιπόν να απαντήσουμε ένα νέο ερώτημα: οδεύοντας προς τις όποιες εξελίξεις κινητών συσκευών, θα μπορούσαν τα στοιχεία αυτά να συνυπάρχουν και αρμονικά να συνεργάζονται μεταξύ τους;

Εισηγητής: Δρ. Γεώργιος Χλιβερός, Υπεύθυνος Τομέα Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών, Τμήμα Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής, Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Ο Γιώργος Χλιβερός είναι υπεύθυνος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Μητροπολιτικό Κολλέγιο. Αποφοίτησε ως Ηλεκτρονικός Μηχανικός το 1999 (UWN, UK), με μεταπτυχιακές σπουδές στις στοχαστικές διαδικασίες μηχανικής μάθησης (UWE, UK) και διδακτορικό στην αυτόματη Αναγνώριση Προτύπων (SHU, UK) μέσω υποτροφιών του Βρετανικού Συμβουλίου Μηχανικών και Φυσικών Επιστημών (EPSRC, UK). Στο παρελθόν είχε εργαστεί ως λέκτορας και ερευνητής μηχανοτρονικής σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, μέσω Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων EU-FP6/FP7 αυτοματισμών και ρομποτικής σε Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Έχει δημοσιεύσεις σε διάφορα διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά που αφορούν συστήματα ρομποτικής, μηχανικής όρασης και αυτόματης πλοήγησης. Επίσης, ήταν μέλος σε οργανωτικές επιτροπές ερευνητικών διεθνών συνεδρίων και έχει τελέσει αξιολογητής προτάσεων επιχορήγησης του Βρετανικού φορέα ερευνών. Είναι μέλος του Βρετανικού Ιδρύματος Μηχανικής και Τεχνολογίας και της Στατιστικής Εταιρίας Ηνωμένου Βασιλείου.