Εισηγήτρια: Δρ. Ευαγγελία Κολεγά, Καθηγήτρια Πληροφορικής του Mediterranean College

Η Ευαγγελία Κολεγά έχει λάβει το διδακτορικό της δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τα κύρια αντικείμενα έρευνάς της είναι οι εφαρμογές πεδίου Ασυρμάτων Δικτύων Αισθητήρων, η ασφάλεια δικτύων, τα Body Area Networks και τα IP δίκτυα. Μέχρι προσφάτως έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης – ερευνητής στο Κέντρο Εκτίμησης Φυσικού Κινδύνου και Προληπτικού Σχεδιασμού στο Πολυτεχνείο. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καθώς και το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, από το ΕΜΠ. Έχει εργαστεί πάνω από 17 χρόνια ως μηχανικός δικτύου και ερευνητής σε εταιρείες πληροφορικής καθώς και σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ), το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΕΔ) του Πανεπιστημίου Πειραιά, το ΚΕΔ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ κ.α. Έχει συμμετάσχει σε πολλά και γνωστά εθνικά ερευνητικά έργα αλλά και σε ευρωπαϊκά όπως το RESMA και το EMEA. Έχει γράψει έναν εύλογο αριθμό άρθρων για περιοδικά, βιβλία και συνέδρια.