Το Video Marketing αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες τάσεις διαδιακτυακής προβολής. Τα Videos αποτελούν τα ποιοτικότερα Back Links για ένα site σύμφωνα με τον αλγόριθμο της Google, ενώ τα Videos posts προκαλούν τη μεγαλύτερη διαδραστικότητα.
Σκοπός του workshop είναι η κατανόηση του Video Marketing και η αξιοποίησή του σε κάθε ενέργεια Digital Marketing.

Εισηγητής: Μιχάλης Χωματάς

C.E.O at InTech, Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής (Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας).

CTP (Certified Training Professional) TUTOR ( ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ)

Μ.Μ.Ι ( MICROSOFT MASTER INSTRUCTOR)

Καθηγητής Πληροφορικής σε υπηρεσίες διαδικτύου (κατασκευή ιστοσελίδων, eshop, social media marketing, Google marketing)

Σύμβουλος Διαδικτύου