Το digital marketing προσφέρει άπειρες δυνατότητες στις μικρές επιχειρήσεις για την προβολή τους εντός και εκτός συνόρων. Θα εξετάσουμε συνοπτικά πώς μπορούν τα εργαλεία του digital marketing (social media, affiliate marketing, κτλ) να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και στην προβολή ενός e-shop.

Εισηγήτρια: Ελένη Ροκά, Διευθύντρια Marketing, Skywalker

Η Ελένη Ροκά είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εργαστεί οκτώ χρόνια στη διαφήμιση, όπου χειρίστηκε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς εταιρίες. Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έχει ενταχθεί στην ομάδα του skywalker.gr ως Διευθύντρια Marketing.