Στο υπερ-συνδεμένο περιβάλλον όπου καλούμαστε να «κατοικήσουμε», αρχίζει να χτίζεται η έννοια της «μαζικής εξατομίκευσης». Πάροχοι και brands προσπαθούν να δημιουργήσουν ουσιαστικότερες σχέσεις με τους καταναλωτές στη λογική «marketing of one». Τα brands πρέπει να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα από την απλή κατασκευή εφαρμογών, ενώ οι πάροχοι πρέπει να αξιοποιήσουν καλύτερα τα δεδομένα που ήδη έχουν στα χέρια τους. Όσοι από αυτούς πέτυχαν να βάλουν το mobility ψηλά στην ατζέντα των δραστηριοτήτων τους, έχουν ήδη δει ενθαρρυντικά αποτελέσματα από την αξιοποποίηση των δεδομένων που παραχωρούν οι πελάτες τους, διαμορφώνοντας στοχευμένες επικοινωνίες και προσωποποιημένες υπηρεσίες, με κύριο άξονα εκείνες που βασίζονται στην τοποθεσία, όπου βρίσκεται ο χρήστης.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας η επίτευξη σωστής ισορροπίας μεταξύ εξατομίκευσης και … «εισβολής», προκειμένου να αποφευχθεί η αντίδραση των καταναλωτών. Αυτή η ενότητα θα ασχοληθεί με το πώς πάροχοι και brands μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση big data, analytics, gamification, την τεχνολογίας εντοπισμού θέσης και τη διαδραστικότητα, με τελικό στοχο την εξατομίκευση της εμπειρίας του πελάτη.

Θα παρουσιαστούν επίσης πλατφόρμες, αλλά και βέλτιστες πρακτικές σε μια αγορά στην οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο.