Η SenseOne, μέλος του Ομίλου Space Hellas, είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία καινοτόμων λύσεων Internet of Things (IoT), διεθνώς βραβευμένη για τις καινοτομικές της λύσεις, που σχεδιάζει και υλοποιεί έργα IoT διαφόρων επιπέδων πολυπλοκότητας, καλύπτοντας την τεράστια ανάγκη της αγοράς για μία ολιστική εικόνα μέσω της διαλειτουργικότητας συσκευών, αισθητήρων και μεθόδων, εικόνα που παρέχεται από την πρωτοποριακή της πλατφόρμα. Οι λύσεις της SenseOne επικεντρώνονται σε Ευφυείς, Βιώσιμες και Ανθεκτικές Πόλεις, Βιομηχανίες και Κτίρια και επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης πόρων, τη μείωση του κόστους, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας. Η πελατειακή της βάση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Τράπεζες, Μεγάλες Επιχειρήσεις, Βιομηχανικές Μονάδες, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Σχολεία και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Contact Info