Η WINGS ICT SOLUTIONS παρέχει ολοκληρωμένες ψηφιακές  λύσεις – προϊόντα, σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, κυρίως για το περιβάλλον (ποιότητα αέρα – AIRWINGS), για δίκτυα κοινής ωφέλειας (νερό / ενέργεια / αέριο – ΑRTEMIS), για τις μεταφορές (parking – WINGSPARK), για Ιχθυοκαλλιέργειες (AQUAWINGS), για την ασφάλεια τροφίμων και τον πρωτογενή τομέα (AGNES), για την υγεία και την ευζωία (STARLIT), για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και τα logistics (WINGSChariot). Οι λύσεις της WINGS έχουν ως βάση τεχνολογίες όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας (Big Data), οι τεχνολογίες νέφους (Cloud), τα Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών (4G, 5G,6G), η Επαυξημένη/Νοητή Πραγματικότητα / AR/VR.  Η εταιρία ιδρύθηκε το 2012 με στόχο  να οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της οικονομίας, μέσω του σχεδιασμού προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, βάσει τεχνολογιών ΙοΤ, ΑΙ, δικτύων (5G), οπτικοποίησης (VR).

Contact Info