Η Nokia στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και το μεγαλύτερο ICT Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης λογισμικού, με πάνω από 900 εργαζόμενους. Έχει στο δυναμικό της μία άριστα εκπαιδευμένη ομάδα πωλήσεων, εισαγωγής και υποστήριξης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών, αναλαμβάνοντας υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακά έργα για τους πελάτες της στις αγορές της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Κύπρου. Τέλος, η Nokia Ελλάδος επιτελεί το έργο της με ακεραιότητα και συνέπεια, όντας ένας έμπιστος και άξιος συνεργάτης στην Ελλάδα και παγκοσμίως, προστατεύοντας το περιβάλλον και έχοντας δεσμευτεί για έναν καθαρότερο και πιο συνδεδεμένο πλανήτη.

Contact Info