Περιγραφή του workshop:

The only place where success comes before work is in the dictionary” Vidal Sassoon

Όλοι μας θέλουμε να πετύχουμε σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Το θέμα όμως είναι αν δουλεύουμε με τον σωστό τρόπο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι είναι αυτό που κάνει έναν επιχειρηματία πετυχημένο; Ποια εργαλεία χρησιμοποιεί για να πετυχαίνει τους στόχους του; Σε τι διαφέρει από άλλους και είναι αποτελεσματικός; Στο workshop αυτό θα πειραματιστούμε με χρήσιμα, σημαντικά και πολύ αποτελεσματικά εργαλεία τα οποία μας δίνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενασχόλησή μας με την επιχειρηματικότητα και όχι μόνο. Εφαρμόζοντάς τα στην πράξη και βλέποντας τις δυνατότητες που μας παρέχουν, θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα νέο πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε και να φέρουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η διαδικασία της στοχοθέτησης, η δημιουργία ιδεών και η οπτικοποίηση ενός ολόκληρου project θα αναλυθούν και θα συζητηθούν έτσι ώστε ο κάθε συμμετέχοντας να αποκτήσει επιπλέον βοηθήματα στην επαγγελματική αλλά και προσωπική του φαρέτρα.

Σκοπός

Σκοπός του workshop είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν και να πειραματιστούν σε τρεις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως από πετυχημένους επιχειρηματίες ή στελέχη επιχειρήσεων.

Απευθύνεται

Σε όλους όσους “επιχειρούν”, διευθύνουν μια μικρή/οικογενειακή επιχείρηση, όλους όσους θέλουν να θέτουν στόχους και να τους πετυχαίνουν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο

Εισηγητής:

Νίκος Πολίδης, Business & Life NLP Coach, Soft-Skills Trainer Specialization in Small / Family Business and Self-Employed