Σεμινάριο Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων

Αίθουσα Νάουσα 

13:00′ – 14:30′

Mobile App Start-ups!

 DOs and DON’Ts για πετυχημένα mobile app start-ups!

Στο πλαίσιο του InfoCom Mobile & Apps που θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου στο DivaniCaravel η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Pinnatta.com, θα παρουσιάσουν ένα 3ωρο δωρεάνworkshop στο τέλος του οποίου όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ένα πολύ χρήσιμο insight του τι σημαίνει να δημιουργήσει κανείς ένα mobile appstart-up!

Στο workshop αυτό θα παρουσιαστεί το case study του pinnatta.com, ενός από τα πλέον επιτυχημένα mobileapp start-ups, το οποίο ξεκίνησε από μια εμπνευσμένη ιδέα και έφτασε να λάβει επένδυση από επενδυτές στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ελλάδα.

Εισηγητής: Γιώργος Σπανουδάκης, Co-founder & CEO – Pinnatta.com, Advisory Board member – Hellenic Startup Association