1η ΕΝΟΤΗΤΑ
5G Reality Check: Το παρόν και το μέλλον, οι χρήσεις, οι επενδύσεις & οι υποδομές

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Industry, The next Big Thing: Διαδίκτυο των πραγμάτων, συνδυαστική χρήση τεχνολογιών, Ιδιωτικά δίκτυα

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
5G και επιχειρηματικές ευκαιρίες: Οικοσύστημα, startups, καινοτομία, χρηματοδοτήσεις

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Η επόμενη μέρα – Μελλοντικές χρήσεις του 5G, προκλήσεις και μελλοντικές τεχνολογίες – 6G

WORKSHOPS
Σε βάθος παρουσία και ανάλυση των δυνατοτήτων των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες